alt
alt
alt
alt

Avekol - akustika, vibrácie, ekológia

Avekol, spol. s r.o. má Skúšobné laboratórium.

Skúšobné laboratórium Avekol, spol. s r.o. je spôsobilé:

vykonávať meranie imisií hluku v životnom prostredí,

meranie expozície hluku a vibráciám v pracovnom prostredí,

meranie vibrácií vo vnútri budov,

meranie vloženého útlmu bariér,

meranie akustických vlastností vozoviek,

meranie akustických vlastností budov, priestorov a stavebných konštrukcií,

tvorbu hlukových máp

a vyjadrovať názory a interpretácie podľa rozsahu akreditácie 

podľa normy ISO/IEC 17025:2005 – osvedčenie číslo  Reg.No. 483/S -344 vydané SNAS

- Slovenskou národnou akreditačnou službou. Rozsah žiadanej akreditácie tu.