alt
alt
alt
alt

SHM Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Strategické hlukové mapy III. etapa pre úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktoré majú viac ako 3 000 000 prejazdov motorových vozidiel za rok

 

Situácia a zoznam posudzovaných úsekov

Štatistické informácie o hlukovej záťaži obyvateľstva 

Mapové výstupy strategických hlukových máp a konfliktných plánov